Finansinė rizika

Finansinė rizika (angl. Financial risk) – tai tikimybė patirti nuostolių, susijusių su investicijomis ar verslo veikla. Ji apima įvairių rūšių rizikas, pagrindinės kurių yra šios:

  • Rinkos rizika: rizika patirti nuostolių finansų rinkose dėl rinkos kainų pokyčių. Ją dar galima suskirstyti į nuosavybės vertybinių popierių riziką, palūkanų normos riziką bei valiutos riziką.
  • Kredito rizika: rizika patirti nuostolių dėl to, kad skolininkas negrąžina paskolos ar nevykdo kito finansinio įsipareigojimo.
  • Likvidumo rizika: rizika, kad įmonė gali tapti nepajėgi patenkinti trumpalaikių finansinių poreikių. Paprastai taip atsitinka, jei įmonė negali konvertuoti vertybinių popierių ar ilgalaikio turto į grynuosius pinigus neprarasdama kapitalo ir (arba) pajamų.
  • Operacinė rizika: tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų ar nesėkmingų vidaus procesų, žmonių, sistemų arba išorinių įvykių.

Finansinė rizika būdinga bet kokiai finansinei veiklai ir gali būti sumažinta, bet ne visiškai pašalinta, kruopščiai planuojant, taikant rizikos valdymo strategijas ir diversifikavimą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo