Pajamingumas (angl. Yield) finansų srityje reiškia investicijų grąžą, išreikštą procentais, atsižvelgiant į investicijos savikainą, dabartinę rinkos vertę arba nominaliąją vertę. Pajamos gali būti gaunamos kaip dividendai, jei tai investicija į nuosavą kapitalą, pavyzdžiui, akcijas arba kaip palūkanos, jei tai investicija į skolos vertybinius popierius, pavyzdžiui, obligacijas.

Pavyzdžiui, jei už 1 000 EUR įsigyjate obligaciją, už kurią mokamos 50 EUR metinės palūkanos, obligacijos pajamingumas yra 5% (50 EUR / 1 000 EUR).

Yra kelios pajamingumo rūšys, o skaičiavimo metodas skiriasi priklausomai nuo investicijų tipo. Kalbant apie obligacijas, yra dabartinis pajamingumas, kuris yra metinis palūkanų mokėjimas, padalytas iš obligacijos rinkos kainos. Pajamingumas iki išpirkimo (YTM) apskaičiuojamas atsižvelgiant ir į kasmet gaunamas palūkanų išmokas, ir į bet kokį kapitalo prieaugį ar nuostolį, kuris bus gautas laikant obligaciją iki išpirkimo.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo