Paprastosios akcijos

Paprastosios akcijos (angl. Common stock) – tai akcinės bendrovės nuosavybės teisės akcijos, kurias perka dauguma investuotojų. Jos suteikia teisę pretenduoti į dalį bendrovės turto ir pajamų, taip pat dažnai suteikia balsavimo teisę, todėl akcininkai gali daryti įtaką bendrovės politikai ir veiklos krypčiai balsuodami akcininkų susirinkimuose.

Pagrindinės paprastųjų akcijų savybės:

  • Balsavimo teisės: paprastai paprastųjų akcijų savininkai turi teisę balsuoti priimant svarbiausius bendrovės sprendimus, pavyzdžiui, renkant direktorių valdybą arba sudarant svarbius bendrovės sandorius. Balsavimo teisė paprastai yra proporcinga asmeniui priklausančių akcijų skaičiui.
  • Dividendai: paprastųjų akcijų dividendai gali būti skirtingo dydžio ir nėra garantuoti, priešingai nei privilegijuotųjų akcijų dividendai. Sprendimą dėl jų priima direktorių valdyba ir jie gali svyruoti priklausomai nuo bendrovės pelningumo.
  • Kapitalo vertės padidėjimas: paprastosios akcijos suteikia galimybę didinti kapitalo vertę, t. y. akcijų kaina laikui bėgant gali didėti. Dėl šio aspekto paprastosios akcijos yra populiarus pasirinkimas investuotojams, siekiantiems investicijų augimo.
  • Likvidavimo teisės: bendrovės likvidavimo atveju paprastųjų akcijų akcininkai turi teisę į likusį bendrovės turtą po to, kai įvykdomos įsipareigojimai kreditoriams bei privilegijuotųjų akcijų savininkams. Tai reiškia, kad paprastųjų akcijų turėtojai turi likutines pretenzijas į bendrovės turtą.

Nors paprastosios akcijos gali užtikrinti didesnę grąžą dėl kapitalo vertės padidėjimo ir dividendų, svarbu atkreipti dėmesį, kad jos taip pat susijusios su didesne rizika. Jei bendrovė bankrutuoja, paprastųjų akcijų savininkai paskutiniai po kreditorių ir privilegijuotųjų akcijų savininkų pretenduoja į likusį turtą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo