Pozicija – aktyvus santykis su tam tikru turto vienetu. Pozicijos yra skirstomos į ilgąsias ir trumpąsias. Ilgoji pozicija – turto nuosavybė ir situacija, kai yra tikimasi pelno dėl įsigyto turto kainos augimo. Trumpoji pozicija – pasiskolinto turto pardavimas ir situacija, kai yra tikimasi pelno dėl pasiskolinti ir parduoto turto kainos kritimo.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo