Rinkos kapitalizacija

Rinkos kapitalizacija (angl. Market capitalization) nurodo bendrą bendrovės akcijų, esančių apyvartoje, rinkos vertę eurais (arba doleriais). Ji apskaičiuojama padauginus bendrą bendrovės išleistų į apyvartą akcijų skaičių iš dabartinės vienos akcijos rinkos kainos.

Rinkos kapitalizacija yra įmonės dydžio matas ir parodo vyraujančią nuomonę apie įmonės grynąją vertę. Įmonės pagal rinkos kapitalizaciją paprastai skirstomos į mažos, vidutinės ir didelės kapitalizacijos įmones. Mažos kapitalizacijos bendrovių rinkos kapitalizacija yra mažesnė nei 2 mlrd. eurai, vidutinės kapitalizacijos bendrovių – nuo 2 iki 10 mlrd. eurų, o didelės kapitalizacijos bendrovių – didesnė nei 10 mlrd. eurų. Taip pat yra megakapitalo bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija paprastai viršija 200 mlrd. eurų.

Šios klasifikacijos skirtingose finansinėse platformose gali šiek tiek skirtis. Rinkos kapitalizacija gali būti naudojama bendrovėms palyginti ir sprendimams dėl investicinio portfelio rizikos lygio priimti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo