Šarpo rodiklis

Nobelio premijos laureato Williamo F. Sharpe’o rodiklis (angl. Sharpe ratio) – tai finansų srityje naudojamas rodiklis, padedantis suprasti vidutinės investicijų grąžos santykį su rizika. Didesnis Šarpo koeficientas rodo, kad investicija yra labiau pageidautina (didesnė grąža už rizikos vienetą).

Šarpo santykio apskaičiavimo formulė yra tokia:

Šarpo koeficientas = (portfelio grąža – nerizikingo lygio norma) / portfelio perteklinės grąžos standartinis nuokrypis

Štai ką reiškia kiekvienas elementas:

  • Portfelio grąža: tai vidutinė portfelio grąža per tam tikrą laikotarpį.
  • Nerizikingo lygio norma: tai investicijų, kurių rizika laikoma lygi nuliui, pavyzdžiui, JAV iždo obligacijų, grąža. Ji atimama iš portfelio grąžos, kad būtų nustatyta perteklinė grąža, gauta už prisiimtą riziką.
  • Standartinis portfelio perteklinės grąžos nuokrypis: tai portfelio nepastovumo matas. Didesnis standartinis nuokrypis rodo didesnę grąžos sklaidą, taigi ir didesnę riziką.

Šarpo rodiklis gali būti naudojamas skirtingų portfelių ar investicijų rezultatams, pakoreguotiems pagal riziką, palyginti. Tačiau svarbu prisiminti, kad praeities rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų, o Šarpo koeficientas yra tik vienas iš daugelio rodiklių, naudojamų atliekant investicijų analizę.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo