Shanghai Composite indeksas

Šanchajaus kompozicinis indeksas (SCI) – tai visų akcijų, kuriomis prekiaujama Šanchajaus vertybinių popierių biržoje, kuri yra viena iš dviejų savarankiškai veikiančių žemyninės Kinijos vertybinių popierių biržų (kita – Šendženo vertybinių popierių birža), biržos indeksas.

Šanchajaus sudėtinis indeksas, pradėtas taikyti 1991 m., apima visas į biržos prekybos sąrašus įtrauktas akcijas (tiek A, tiek B tipo akcijas). A akcijos – tai žemyninės Kinijos įmonių akcijos, kuriomis prekiaujama Kinijos vertybinių popierių biržose ir kurios kotiruojamos juaniais, o B akcijos – tai žemyninės Kinijos įmonių akcijos, kuriomis prekiaujama Šanchajaus ir Šendženo biržose, į kurias galima investuoti tiek vidaus, tiek užsienio investuotojams ir kurios kotiruojamos JAV doleriais.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo