Asociacija

Asociacija (angl. Association) yra asmenų ar įmonių savanoriškas susivienijimas nustatytiems tikslams siekti. Asociacija yra juridinė veiklos organizavimo forma, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų ar kiti įstatymai, priklausomai nuo asociacijos veiklos pobūdžio. Asociacija negali būti pelno siekianti organizacija ir negali pelno paskirstyti savo nariams.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo