Autorinis atlyginimas

Autorinis atlyginimas arba honoraras (angl. Royalty) – tai mokėjimas pagal autorinė sutartį kūrinio (autorių teisių objekto) savininkui už kūrinio sukūrimą, atlikimą ar teisę juo disponuoti. Paprastai susitariama dėl autorinio atlyginimo kaip procentinės dalies nuo pajamų ar pelno, gauto disponuojant autoriaus kūriniu, tačiau galima susitarti ir dėl fiksuoto vienkartinio atlyginimo už negrįžtamą turtinių teisių į objektą perleidimą.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo