Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Įmonių susijungimai ir įsigijimai (angl. Mergers and acquisitions, M&A) – tai įmonių ar turto konsolidacija, atliekama vykdant įvairių rūšių finansinius sandorius, įskaitant susijungimus, įsigijimus, konsolidavimą, turto pirkimą ir kt.

  • Susijungimas: tai sandoris, kai dvi bendrovės susijungia, kad sudarytų naują verslo subjektą. Jos susitaria veikti kaip viena nauja bendrovė, o ne kaip dvi atskiros bendrovės. Abiejų bendrovių akcijos atiduodamos, o naujos akcijos išleidžiamos naujojo verslo subjekto pavadinimu.
  • Įsigijimas: tai sandoris, kai viena įmonė įsigyja kitą įmonę. Įsigyjančioji bendrovė įgyja kontrolinį įsigytos įmonės akcijų paketą, tačiau nekeičia savo pavadinimo ar teisinės struktūros.

Įmonių susijungimai ir įsigijimai gali padėti bendrovėms augti, keisti verslo pobūdį arba konkurencinę padėtį. Įmonių susijungimų ir įsigijimų priežastys yra verslo augimas, patekimas į naujas rinkas, naujų technologijų įsigijimas, portfelio diversifikavimas ir netgi įtaka tiekimo grandinėms.

Įmonių susijungimo ar įsigijimo procesas yra sudėtingas ir dažnai įgyvendinamas tik tarpininkaujant investiciniam bankui.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo