Kolektyvinė darbo sutartis

Kolektyvinė darbo sutartis (angl. Collective labour agreement) yra rašytinė sutartis tarp darbdavio ir darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos. Šioje sutartyje nustatomos darbo sąlygos, pavyzdžiui, darbo užmokestis, darbo valandos, išmokos ir kitos darbo vietos taisyklės bei protokolai. Tai kolektyvinių derybų proceso rezultatas, kai abi pusės derasi, siekdamos abipusiai naudingų sąlygų. Įsigaliojusi sutartis paprastai taikoma visiems darbuotojams, patenkantiems į jos taikymo sritį, taip užtikrinant standartines sąlygas. Jos galiojimo laikas paprastai nustatomas tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus gali vykti naujos derybos. Dėl sąlygų pažeidimo gali kilti teisinių pasekmių arba gali būti imtasi atsakomųjų veiksmų, pavyzdžiui, streikų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo