Komercinė paslaptis

Komercinė paslaptis (angl. Commercial secret) – įmonei priklausanti informacija, kurią įmonė nori išlaikyti paslaptyje, nes ji suteikia konkurencinį pranašumą, o jos atskleidimas padarytų žalą įmonei.

Tai gali būti įvairi informacija, įskaitant formules, strategijas, metodikas, procesus ir bet kokią kitą su verslu susijusią informaciją, kurios ekonominę vertę lemia tai, kad ji nėra viešai žinoma ir prieinama. Komercinių paslapčių apsauga yra labai svarbi įmonėms, nes ji gali turėti įtakos jų padėčiai rinkoje, pelningumui ir strateginiam pranašumui. Kitaip nei patentai, autorių teisės ar kita intelektualinė nuosavybė, komercinės paslaptys saugomos be registracijos, o tai reiškia, kad jų apsauga gali trukti neribotą laiką.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo