Savikaina (angl. Cost price) yra visos išlaidos, patirtos gaminant produktą ar teikiant paslaugą. Savikainą sudaro kintamosios (tiesioginės) ir pastoviosios (netiesioginės) išlaidos.

Savikaina yra labai svarbi nustatant įmonės pelningumą. Ji atimama iš pardavimo kainos, kad būtų apskaičiuota pelno marža, kuri yra pagrindinis rodiklis, padedantis suprasti įmonės finansinę būklę. Ji taip pat padeda įmonės vadovams nustatyti prekės ar paslaugos pardavimo kainą, planuoti pelną.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo