SSGG (SWOT) analizė

SSGG (angl. SWOT) analizė yra strateginio planavimo priemonė, kurią naudoja įmonės ir asmenys, norėdami įvertinti savo stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Pirmieji du komponentai (stiprybės ir silpnybės) susiję su vidiniais veiksniais, o paskutinieji du (galimybės ir grėsmės) – su išoriniais veiksniais. Tai naudingas analitinis įrankis, padedantis įvertinti ir suprasti dabartinę subjekto (dažniausiai verslo) padėtį bei ateities perspektyvas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo