Anuitetas ir linijinis paskolos grąžinimo būdai

Anuitetas ir linijinis mokėjimai yra du paskolos grąžinimo būdai, kuriuos galima pasirinkti imant paskolą. Imant vartojimo paskolą, pagal nutylėjimą ją grąžinti reikės anuiteto būdu. Tuo tarpu imant būsto paskolą, grąžinimo būdą galėsite pasirinkti prieš sudarant sutartį.

Abu mokėjimo būdai turi savo pliusų ir minusų, todėl vieno ar kito grąžinimo metodo pasirinkimas priklausys nuo konkretaus paskolos gavėjo poreikio ir asmeninių finansinių aplinkybių ir ateities perspektyvų.

Kas yra anuitetas?

Anuiteto metodas yra toks paskolos grąžinimo būdas, kai visą paskolos sutarties laikotarpį yra mokamos vienodo dydžio įmokos. Pastoviosios paskolos dalies ir palūkanų proporcijos kiekviename mokėjime keičiasi, palūkanų mokėjimų daliai stabiliai mažėjant, tačiau bendra kiekvieną mėnesį mokama įmokama išlieka vienoda (nebent keičiasi EURIBOR, o būsto paskolos įmoka yra perskaičiuojama pagal sutarties sąlygas).

Kas yra linijinis metodas?

Linijinis metodas yra toks paskolos grąžinimo būdas, kai visą paskolos sutarties laikotarpį įmokos mažėja. Pastovioji paskolos dalis nesikeičia, tačiau nuosekliai mažėja palūkanų mokėjimai, nes jie yra skaičiuojami nuo kredito likučio. Todėl bendra kiekvieną mėnesį mokama įmoka proporcingai mažėja.

Kuo skiriasi anuiteto ir linijinis metodai?

Anuitetas ir linijinis mokėjimo būdai turi reikšmingų skirtumų:

  • Anuitetiniai mokėjimai yra vienodo dydžio visą sutarties laikotarpį, tuo tarpu paskolą grąžinant linijiniu metu reikia mokėti kintamo dydžio (nuosekliai mažėjančias) įmokas.
  • Anuitetas leidžia paskolos sutarties pradžioje mokėti ženkliai mažesnes įmokas, nei linijinis metodas.
  • Sutarties pabaigoje linijinis metodas leidžia mokėti mažesnes įmokas, nei anuitetas.
  • Bendras per visą sutarties laikotarpį sumokamų palūkanų dydis bus didesnis pasirinkus anuitetinį mokėjimo būdą.
  • Pasirinkus anuiteto mokėjimus galima gauti didesnės vertės būsto paskolą.
  • Paskolą su anuiteto mokėjimais gali gauti santykinai mažesnes pajamas gaunantys asmenys, nes sutarties pradžioje reikia mokėti mažesnes įmokas.

Anuitetas ar linijinis mokėjimo būdas: kurį pasirinkti?

Imant būsto paskolą dažniau renkamasi ją grąžinti anuiteto būdu, nepaisant to, kad nominaliai jis yra brangesnis (sumokama daugiau palūkanų). Viena to priežasčių yra infliacijos poveikis. Nors linijinis metodas leidžia sumokėti mažiau palūkanų, didžiausi mokėjimai yra atliekami sutarties pradžioje, kai pinigų vertė yra didžiausia ir mažiausiai paveikta infliacijos (pinigų nuvertėjimo). Todėl vienas pagrindinių kriterijų, įtakojančių anuiteto ar linijinio metodo pasirinkimą – infliaciją ir jos lūkesčiai ateityje. Tai taip pat yra viena priežasčių, kodėl būsto paskolos nereikėtų skubėti grąžinti anksčiau laiko.

Tačiau mokėjimo būdo pasirinkimą taip pat įtakos ir kitos asmeninės aplinkybės, ateities perspektyvos, jų lūkesčiai, poreikiai ir t.t.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo