Europos centrinis bankas (ECB)

Europos centrinis bankas (ECB) (angl. European Central Bank) yra euro zonos – Europos Sąjungos šalių, įsivedusių eurą kaip oficialią valiutą – centrinis bankas. 1998 m. įsteigtas ECB, kurio būstinė yra Frankfurte, yra atsakingas už euro zonos pinigų politikos įgyvendinimą.

Pagrindinis ECB tikslas – palaikyti kainų stabilumą euro zonoje, t.y. jis siekia, kad infliacijos lygis būtų nedidelis ir stabilus, įprastai iki 2%. ECB nustato pagrindines palūkanų normas ir kontroliuoja pinigų pasiūlą. Be to, ECB atlieka ir kitas labai svarbias funkcijas, įskaitant užsienio valiutos keitimo operacijų vykdymą, rūpinimąsi Europos centrinių bankų sistemos užsienio valiutų rezervais ir sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimą.

ECB bendradarbiauja su visų ES valstybių narių centriniais bankais, sudarydamas sistemą, vadinamą Europos centrinių bankų sistema.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo