JAV Federalinė rezervų sistema

Federalinė rezervų sistema (angl. Federal Reserve System), dažnai vadinama FED, yra JAV centrinės bankininkystės sistema, įsteigta siekiant užtikrinti saugią, lanksčią ir stabilią šalies pinigų ir finansų sistemą. Federalinė rezervų sistema buvo įkurta 1913 m. Federalinio rezervo įstatymu, reaguojant į kelias finansų krizes. Ji yra nepriklausomas subjektas, tačiau jį prižiūri JAV Kongresas.

Federalinė rezervų sistema atlieka kelias pagrindines funkcijas:

  • Ji nustato ir įgyvendina pinigų politiką, turėdama dvejopus įgaliojimus – skatinti maksimalų užimtumą ir palaikyti stabilų kainų lygį.
  • Ji prižiūri ir reguliuoja įvairias finansų įstaigas, siekdama užtikrinti jų saugumą ir patikimumą bei apsaugoti vartotojų teises.
  • Ji palaiko finansų sistemos stabilumą.
  • Ji teikia tam tikras finansines paslaugas JAV vyriausybei, JAV finansų įstaigoms ir užsienio institucijoms
  • Ji atlieka svarbų vaidmenį eksploatuojant nacionalinę mokėjimų sistemą.

Federalinių rezervų sistemą sudaro centrinė vyriausybinė agentūra, vadinama Valdytojų taryba, įsikūrusi Vašingtone, ir dvylika regioninių Federalinių rezervų bankų, išsidėsčiusių didžiuosiuose JAV miestuose. FED politiką nustatantis komitetas – Federalinis atvirosios rinkos komitetas (FOMC) – kelis kartus per metus renkasi į posėdžius aptarti galimų pinigų politikos korekcijų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo