Ceteris paribus – lotyniška frazė, dažnai vartojama ekonomikoje ir finansuose, reiškianti „kitoms aplinkybėmis nesikeičiant, išliekant toms pačioms”. Tokia sąlyga yra naudojama siekiant išskirti vieno kintamojo poveikį kitam teoriniuose ar analitiniuose modeliuose.

Pavyzdžiui, ekonomistas gali sakyti: „ceteris paribus, paklausos padidėjimas lemia kainos padidėjimą”, tuo norėdamas pasakyti, kad šis ryšys galioja tik tuo atveju, jei visi kiti svarbūs veiksniai (pvz., pasiūla, vartotojų preferencijos, pajamų lygis ir t.t.) išlieka nepakitę. Ši sąvoka yra labai svarbi ekonominėje analizėje, nes leidžia supaprastinti ir abstrahuoti sistemas nuo kitų kintamųjų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo