Deficitas (angl. Deficit) – tai trūkumas arba nuostolis. Deficitas susidaro, kai išlaidos viršija pajamas arba sąnaudos viršija pajamas. Ši sąvoka dažnai vartojama keliuose kontekstuose, ypač valstybės biudžeto sudarymo ir ekonomikos srityse.

Valstybės biudžeto deficitas atsiranda, kai viešojo sektoriaus išlaidos viršija pajamas per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį, paprastai per finansinius metus. Vyriausybė šį deficitą finansuoja skolindamasi pinigų, dažnai išleisdama obligacijas, taip didindama valstybės skolą.

Tarptautinės prekybos srityje šalis turi prekybos deficitą, kai importuoja daugiau prekių ir paslaugų nei eksportuoja. Tokia padėtis rodo, kad šalies gyventojai suvartoja daugiau, negu ekonomika pagamina.

Kalbant apie įmonės finansus, deficitas gali reikšti grynąjį nuostolį, kai įmonės išlaidos, įskaitant parduotų prekių vertę, veiklos išlaidas, palūkanas ir mokesčius, yra didesnės už visas pajamas.

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad nors deficitas yra per didelių išlaidų požymis, tačiau jis ne visada yra problematiškas. Pavyzdžiui, vyriausybė gali turėti deficitą, kad galėtų investuoti į infrastruktūros projektus, skatinančius ekonomikos augimą. Tačiau nuolatinis deficitas gali lemti netvarų skolos didėjimą ir ilgainiui paveikti ekonomikos stabilumą ir augimą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo