Procentų skaičiuoklė

Čia rasite procentų skaičiuokles, kurios leis apskaičiuoti procentus pagal skirtingus poreikius.

Procentai nuo sumos

Apskaičiuokite procentus (%) nuo nurodyto skaičiaus.

Kiek procentų vienas skaičius didesnis už kitą

Kas yra procentai?

Procentas arba nuošimtis yra šimtoji sumos, skaičiaus ar bet kokio kito dydžio dalis.

Procentų ženklas – %. Procentai taip pat gali būti žymimi „proc.“ santrumpa.

Kaip apskaičiuoti procentus?

Norint apskaičiuoti procentus, jums reikia pradinį skaičių padalinti iš 100 ir padauginti iš norimo procentinio dydžio. Pavyzdžiui, jei norite kiek bus 5% nuo 50, jums reikia 50 padalinti iš šimto ir padauginti iš 5.

Procentų skaičiavimo formulė

Procentų formulė yra labai paprasta:

Procentas nuo sumos = Suma / 100 * Procentinis dydis.

Kaip apskaičiuoti nuolaidą procentais?

Pavyzdžiui, jei norite apskaičiuoti 35% nuolaidos dydį nuo 200 eurų vertės prekės, skaičiavimas atrodys taip:

Nuolaidos dydis = 200 / 100 * 35 = 70 eurų.

Kitos skaičiuoklės

Specializuotų procentų skaičiuoklių ieškokite čia:

PVM procentų skaičiuoklės: PVM skaičiuoklė.
Paskolos palūkanų procentų skaičiuoklė: Paskolos skaičiuoklė.
Sudėtinių palūkanų procentų skaičiuoklė: Palūkanų skaičiuoklė.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo