Nedarbo išmokos skaičiuoklė

Skaičiuojant nedarbo išmokos dydį yra remiamasi vidutinėmis mėnesio pajamomis „ant popieriaus“ per pastaruosius 30 mėnesių nuo kalendorinio mėnesio pabaigos prieš tai, kai įgyjamas bedarbio statusas.

Nedarbo išmoką sudaro pastovi ir kintama dalys. Pastovi nedarbo išmokos dalis yra lygi 195.47 Eur, t.y. 23.27% nuo šiuo metu galiojančios minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri yra lygi 840 Eur.

Kintama nedarbo išmokos dalis priklauso nuo turėtų draudžiamųjų pajamų per 30 30 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos nuo bedarbio statuso įgijimo dienos. Kintamos mėnesinės nedarbo išmokos dydis keičiasi 1-3, 4-6 ir 7-9 mėnesių laikotarpiu imtinai:

  • Pirmą – trečią mėnesį kintama išmokos dalys yra lygi 38.79% vidutinių draudžiamųjų pajamų;
  • Ketvirtą – šeštą mėnesį – 31.03%;
  • Septintą – devintą mėnesį – 23.27%.

Maksimalios nedarbo išmokos maksimalus dydis negali būti didesnis nei 58.18% šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU), patvirtino Valstybės duomenų agentūros ir galiojusio praeitą kalendorinį ketvirtį nuo bedarbio statuso įgijimo dienos.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo