Akredityvas

Akredityvas (angl. Letter of credit) yra raštiškas įsipareigojimas, kurį pirkėjo vardu pateikia bankas arba finansų įstaiga. Juo garantuojamas mokėjimas pardavėjui, jei laikomasi akredityve nustatytų sąlygų.

Akredityvo tikslas – užtikrinti pardavėjui, kad jis gaus apmokėjimą už pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas. Jis visų pirma naudojamas tarptautiniuose prekybos sandoriuose, siekiant valdyti įvairias rizikas, ypač kai abi šalys nepažįsta viena kitos.

Įprastą akredityvo sandorį sudaro keli etapai:

  1. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl prekių pirkimo, o apmokėjimas atliekamas akredityvu.
  2. Pirkėjas prašo savo banko išduoti akredityvą pardavėjui.
  3. Pirkėjo bankas išsiunčia akredityvą pardavėjo bankui.
  4. Pardavėjo bankas patvirtina pardavėjui akredityvą.
  5. Pardavėjas išsiunčia prekes pirkėjui ir savo bankui pateikia siuntimo dokumentus.
  6. Pardavėjo bankas patikrina dokumentus pagal akredityvą. Jei jie atitinka, bankas sumoka pardavėjui ir nusiunčia dokumentus pirkėjo bankui.
  7. Pirkėjo bankas patikrina dokumentus ir jei jie atitinka reikalavimus, grąžina pinigus pardavėjo bankui.
  8. Pirkėjas sumoka savo bankui ir gauna dokumentus, kad galėtų pareikalauti prekių iš vežėjo.

Trumpai tariant, akredityvas yra naudinga priemonė, padedanti palengvinti tarptautinę prekybą, nes sumažina tiek pirkėjo, tiek pardavėjo riziką.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo