Boikotas (angl. Boycott) – tai protesto forma, kai asmenys, grupės ar organizacijos savanoriškai nesinaudoja tam tikro asmens, organizacijos ar šalies paslaugomis, neperka jų prekių ar su jomis nebendradarbiauja.

Boikotai dažnai naudojami kaip būdas siekti socialinių ar politinių pokyčių. Jų metu daromas ekonominis spaudimas siekiant pakeisti vykdomą politiką ar elgesį, kuris boikotuojantiesiems atrodo nepriimtinas. Boikoto veiksmingumas dažnai priklauso nuo to, kiek visuomenės palaikymo jis sulaukia ir kokį ekonominį poveikį jis pasiekia.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo