Holizmas arba holistinis požiūris yra toks, pagal kurį atsižvelgiama į visą visumą, o ne tik į atskiras jos dalis ar aspektus. Jis pabrėžia visų sudedamųjų dalių tarpusavio ryšius ir priklausomybę, teigdamas, kad viskas tarpusavyje sąveikauja ir atlieka tam tikrą vaidmenį platesnėje sistemoje.

Versle ar projektų valdyme holistinis požiūris gali reikšti, kad reikia atsižvelgti ne tik į tiesioginius rezultatus, bet ir į platesnes sprendimo pasekmes ir sąsajas. Šis terminas pabrėžia visapusiškos, integruotos ir tarpusavyje susijusios analizės ir veiksmų svarbą. Holistiniu požiūriu yra vertinama ne tik trumpalaikiai rezultatai, bet ir galimos pasekmės ilgalaikėje perspektyvoje.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo