Homogeniškas

Homogeniškas reiškia daiktą, kurio struktūra ar sudėtis yra vienoda. Nesvarbu, ar tai būtų medžiaga, grupė, ar sistema, jei ji homogeniška, tai reiškia, kad jos dalys yra tos pačios rūšies ar prigimties, be jokių aiškių skirtumų.

Chemijoje homogeniškas mišinys yra toks, kurio sudėtis visame mišinyje yra vienoda, pavyzdžiui, vandenyje ištirpinta druska. Sociologijoje homogeniška visuomenė gali būti tokia, kurios dauguma narių turi panašią kultūrinę, etninę ar socialinę ir ekonominę kilmę. Šis terminas yra priešingas terminui heterogeninė, kai vienete esama variacijų ir skirtumų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo