Imtis (angl. Sample) statistikos ir mokslinių tyrimų kontekste reiškia didesnės populiacijos ar rinkinio poaibį. Ji atrenkama taip, kad reprezentuotų visą grupę ir suteiktų informacijos apie ją. Imtis yra labai svarbi įvairiose srityse, pavyzdžiui, atliekant rinkos tyrimus ar mokslinius eksperimentus, nes dažnai yra nepraktiška arba neįmanoma tiesiogiai ištirti visos populiacijos. Iš imties padarytų išvadų tikslumas labai priklauso nuo to, kiek imtis reprezentuoja visą populiaciją. Egzistuoja įvairūs atrankos metodai, pavyzdžiui, atsitiktinė atranka, sluoksninė atranka ir klasterinė atranka, kurių kiekvienas turi savų privalumų ir trūkumų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo