Modeliavimas

Modeliavimas yra teorinių pagrindų arba empirinių metodų naudojimas ekonominių agentų ir sistemų elgsenai vaizduoti ir analizuoti. Sukurdami supaprastintą tikrovės atvaizdą, modeliai padeda suprasti sudėtingus ekonominius reiškinius, prognozuoti ateities tendencijas ir formuoti politiką. Jie gali būti kiekybiniai, naudojantys matematines lygtis, arba kokybiniai, besiremiantys konceptualiomis struktūromis. Dažniausiai pasitaikantys modelių tipai yra regresinė analizė, žaidimų teorijos modeliai ir makroekonominio augimo modeliai.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo