Mediana (angl. Median) – tai vidurinė duomenų rinkinio reikšmė, dalijanti rinkinį į dvi lygias dalis. Jei aibėje yra lyginis stebėjimų skaičius, mediana paprastai apibrėžiama kaip dviejų vidurinių reikšmių vidurkis (vidurkis).

Pavyzdžiui, aibėje [1, 2, 3, 4, 5] mediana yra 3. Aibėje [1, 2, 3, 4, 5, 6] mediana yra 3 ir 4 vidurkis, t. y. .5.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo