Akcijos buhalterinė vertė

Akcijos buhalterinė vertė (angl. Book Value Per Share) – tai finansinis rodiklis, naudojamas siekiant įvertinti bendrovės nuosavo kapitalo vertę vienai akcijai. Ji apskaičiuojama iš viso įmonės turto atimant visus įsipareigojimus, kad būtų nustatyta įmonės grynoji buhalterinė vertė, o tada šis skaičius dalijamas iš apyvartoje esančių akcijų skaičiaus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo