Denominacija (angl. denomination) reiškia valiutos, vertybinio popieriaus ar finansinės priemonės nominaliąją vertę arba piniginę vertę. Šis terminas dažniausiai vartojamas toliau nurodytuose kontekstuose:

  • Valiutos nominalas: tai reiškia monetos arba banknoto nominaliąją vertę. Pavyzdžiui, euro valiuta yra 1, 5, 10, 20, 50 ir 100 eurų nominalo.
  • Vertybinių popierių nominalas: tai finansinės priemonės, pavyzdžiui, obligacijos, nominalioji vertė. Pavyzdžiui, obligacijos nominalas gali būti 1000 eurų, t.y. suma, kurią emitentas įsipareigoja sumokėti obligacijos turėtojui suėjus terminui.
  • Redenominacija: kartais šalis gali nuspręsti pakeisti savo valiutos nominaliąją vertę. Šis procesas vadinamas redenominacija. Paprastai taip atsitinka, kai šalyje būna didelė infliacija.

Denominacija taip pat gali reikšti bazinę valiutą sandoryje arba finansinėje operacijoje. Pavyzdžiui, jei JAV įmonė vykdo verslą Europoje, ji gali nuspręsti savo sandorius denominuoti eurais, o ne JAV doleriais.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo