Profesinė sąjunga

Profesinė sąjunga (angl. Labour union) yra organizuota darbuotojų grupė, kuri kolektyviai siekia spręsti darbo vietos problemas, gerinti darbo sąlygas ir derėtis su darbdaviais dėl darbo užmokesčio, darbo laiko ir kitų darbo sąlygų.

Profesinės sąjungos veikia kaip tarpininkas tarp darbuotojų ir darbdavių, siekdamos apsaugoti darbuotojų teises ar pagerinti jų darbo sąlygas. Jos gali būti orientuotos į konkrečią pramonės šaką arba rūpintis įvairių profesijų atstovais. Be derybų funkcijų, daugelis profesinių sąjungų savo nariams siūlo įvairios formos paramą, įskaitant teisinį atstovavimą, mokymus ir pan.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo