Darbdavys (angl. Employer) – tai asmuo, įmonė ar organizacija, kuri samdo žmones (darbuotojus) ir moka jiems atlyginimą. Darbdavio ir darbuotojo santykiai paprastai įforminami darbo sutartimi, kurioje nurodomos įdarbinimo sąlygos, pavyzdžiui, darbo užmokestis, darbo valandos ir pareigos bei darbdavio bei darbuotojo teisės bei atsakomybės.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo