Darbuotojas (angl. Employee) yra asmuo, kuris dirba darbdaviui pagal darbą sutartį. Darbuotojai yra samdomi atlikti konkrečias pareigas ir funkcijas, kurios įeina į darbo sutartį. Darbdavys savo ruožtu moka darbuotojui atlyginimą už jo atliekamą darbą. Šiuos darbo santykius reglamentuoja darbo kodeksas ir kiti teisės aktai, kuriuose numatytos tiek darbdavio, tiek darbuotojo teisės ir pareigos.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo