Ekonometrija

Ekonometrija (angl. Econometrics) – tai statistinių ir matematinių metodų taikymas ekonominiams duomenims, siekiant patikrinti hipotezes, įvertinti ryšius ir prognozuoti ateities tendencijas. Tai apima įvairių metodų, įskaitant regresinę analizę, laiko eilučių analizę ir panelinių duomenų analizę, taikymą.

Ekonometrijos tikslas – suteikti empirinį turinį ekonominiams santykiams ir patvirtinti arba paneigti ekonomines teorijas ir hipotezes. Pavyzdžiui, ekonometrikai gali naudoti pajamų ir vartojimo duomenis, kad nustatytų, ar duomenys patvirtina teoriją, kad didėjant pajamoms didėja ir vartojimas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo