Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) – 1947 m. sudaryta tarptautinė sutartis, kuria siekiama skatinti pasaulinę prekybą mažinant arba panaikinant prekybos kliūtis, pavyzdžiui, tarifus ar kvotas.

Pagrindinis GATT tikslas buvo skatinti ekonomikos atsigavimą po Antrojo pasaulinio karo pertvarkant ir liberalizuojant pasaulinę prekybą. Per visą GATT gyvavimo laikotarpį buvo surengti keli derybų raundai, kuriais siekta patikslinti nuostatas ir toliau mažinti tarifus. 1995 m. GATT pakeitė Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pirminis GATT tekstas tebegalioja kaip pagrindinė PPO sutartis dėl prekybos prekėmis, tačiau PPO taikymo sritis yra platesnė, įskaitant paslaugas ir intelektinę nuosavybę.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo