GINI koeficientas

GINI koeficientas – tai statistinis pajamų arba turto pasiskirstymo tarp namų ūkio rodiklis, plačiai naudojamas ekonominei nelygybei matuoti ir palyginti. Šis koeficientas, pavadintas 1912 m. jį sukūrusio italų statistiko Corrado Gini vardu, svyruoja nuo 0 iki 1 (arba nuo 0 iki 100%), kur 0 reiškia visišką lygybę (visi turi vienodas pajamas arba turtą), o 1 – visišką nelygybę (vienas asmuo turi visas pajamas arba turtą, o visi kiti jų neturi).

GINI koeficientas paprastai vaizduojamas grafiškai Lorenco kreive, kurioje gyventojų sukauptos pajamos ar turtas vaizduojami kaip bendra pajamų ar turto ir sukaupto gavėjų skaičiaus santykis, pradedant nuo skurdžiausiųjų. Visiškai vienodą pasiskirstymą atitinka Lorenco kreivė, kuri yra tiesi įstrižainė (lygybės linija), o Gini koeficientas yra plotas tarp šios linijos ir Lorenco kreivės.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo