Indukcija (angl. Induction) yra metodas, kurio pagalba išvados yra daromos remiantis konkrečiais stebėjimais ir jų rezultatais. Jis skiriasi nuo dedukcijos, kai išvados daromos remiantis bendraisiais principais, o ne empiriniais stebėjimais.

Ekonomikoje ir įvairiose kitose disciplinose indukcinis metodas naudojamas teorijoms ir modeliams kurti, remiantis pastebėtais empiriniais dėsningumais ar tendencijomis. Pavyzdžiui, pastebėjęs, kad produkto paklausa mažėja, kai didėja jo kaina, ekonomistas gali induktyviai pasiūlyti paklausos teoriją. Tačiau kadangi indukcinės išvados yra paremtos empiriniais faktais, jos negarantuoja absoliučios tiesos, kaip dedukcinis metodas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo