Atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamos vyriausybės obligacijos

Atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamos vyriausybės obligacijos (angl. Inflation-adjusted bonds) yra vertybiniai popieriai, skirti padėti apsaugoti investuotojus nuo infliacijos. Skirtingai nuo tradicinių obligacijų, už kurių pagrindinę sumą (arba nominaliąją vertę) mokamos fiksuotos palūkanos, atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamų vyriausybės obligacijų pagrindinė suma yra periodiškai koreguojama pagal nustatytą infliacijos indeksą.

JAV labiausiai paplitusi atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamų vyriausybės obligacijų rūšis yra iždo vertybiniai popieriai, apsaugoti nuo infliacijos (angl. Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS). TIPS išleidžia JAV iždas, o jų pagrindinė suma kas pusmetį koreguojama atsižvelgiant į vartotojų kainų indekso (VKI) – įprasto infliacijos rodiklio – pokyčius.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo