Rizikos draudimo fondas

Rizikos draudimo fondas (angl. Hedge fund) – tai investicinis fondas, kuri sutelkia akredituotų asmenų arba institucinių investuotojų kapitalą ir investuoja į įvairų turtą, dažnai taikydama sudėtingus portfelio sudarymo, kapitalo paskirstymo ir rizikos valdymo metodus. Kitaip nei investiciniams fondams, rizikos draudimo fondams netaikomos kai kurios taisyklės, skirtos investuotojams apsaugoti.

Rizikos draudimo fondai gali investuoti į įvairesnius vertybinius popierius nei kitų tipų fondai, įskaitant akcijas, obligacijas, žaliavas, nekilnojamąjį turtą, išvestines finansines priemones ir net meno kūrinius. Jie dažnai taiko sudėtingesnes ir agresyvesnes investavimo strategijas, siekdami didesnės grąžos nepriklausomai nuo to, ar rinka kyla, ar krinta. Svarbu pažymėti, kad nors rizikos draudimo fondai gali duoti didelę grąžą, jie taip pat yra labai rizikingi ir paprastai prieinami tik akredituotiems investuotojams.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo