Įgaliojimas

Įgaliojimas arba atstovavimas (angl. Proxy) – tai akcininko suteiktas įgaliojimas kitam asmeniui atstovauti jam ir balsuoti jo vardu bendrovės akcininkų susirinkime. Tai taip pat gali reikšti dokumentą, kuriame pateikiamas atstovavimo leidimas ir jo sąlygos.

Dažniausiai įgaliojimai suteikiami, kai akcininkai negali asmeniškai dalyvauti susirinkimuose, todėl savo balsavimo teisę perduoda kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Akcininko vardu veikiantis asmuo ar subjektas vadinamas įgaliotiniu.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo