Patronuojanti įmonė

Patronuojančioji įmonė (angl. Parent company) yra įmonė, turinti kontrolinį akcijų paketą kitoje įmonėje, kuri gali būti vadinama dukterine įmone. Ši kontrolė paprastai pasireiškia tuo, kad ji valdo daugiau kaip pusę dukterinės įmonės akcijų ir turi teisę skirti jos valdybą. Patronuojanti įmonė gali daryti įtaką dukterinės įmonės veiklai, valdymo ir verslo sprendimams. Nors patronuojančioji įmonė kontroliuoja dukterinę įmonę, abi jos išlieka atskirais juridiniais asmenimis, teikiančius atskiras finansines ataskaitas. Tačiau konsoliduotose finansinėse ataskaitose patronuojančioji įmonė sujungia savo ir dukterinių įmonių finansinius duomenis, kad pateiktų bendrą visos įmonių grupės finansinę padėtį.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo