Dukterinė įmonė

Dukterinė įmonė (angl. Subsidiary) – tai įmonė, kuri visiškai arba iš dalies priklauso kitai įmonei ir yra visiškai jos kontroliuojama. Savininkė paprastai vadinama patronuojančiąja arba kontroliuojančiąja bendrove.

Įmonė tampa dukterine įmone, kai patronuojančioji įmonė įsigyja daugiau kaip pusę balsų suteikiančių akcijų arba kai patronuojančioji įmonė įsteigia naują įmonę. Patronuojančioji bendrovė gali kontroliuoti dukterinės bendrovės politiką ir prižiūrėti valdymo sprendimus, nors dukterinė bendrovė dažnai veikia kaip atskiras juridinis asmuo, nepriklausomai nuo patronuojančiosios bendrovės.

Dukterinės įmonės gali būti įsikūrusios toje pačioje šalyje kaip ir patronuojančioji įmonė arba kitoje šalyje ir dažnai veikia susijusiame verslo sektoriuje. Tačiau neretai patronuojančioji įmonė taip pat diversifikuoja savo portfelį steigdama patronuojamąsias įmones kitose veiklos srityse.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo