Dempingas (angl. Dumping) – tai praktika, kai įmonė eksportuoja produktą į kitą šalį mažesne kaina, nei ji taiko vidaus rinkoje, arba mažesne kaina, nei jos gamybos sąnaudos. Dažnai tai daroma siekiant padidinti rinkos dalį užsienio rinkoje arba atsikratyti perteklinėmis atsargomis.

Dempingas gali pakenkti importuojančios šalies pramonei, nes dėl jo gali sumažėti vietos įmonių, kurios gali būti nepajėgios konkuruoti mažesnėmis kainomis, produkcijos paklausa.

Norėdamos apsaugoti savo vietos pramonę, šalys importuojamoms prekėms gali nustatyti antidempingo muitus arba tarifus, kuriais siekiama neutralizuoti dempingo poveikį padidinant produkto kainą iki „teisingo” lygio. Šias priemones reglamentuoja Pasaulio prekybos organizacijos taisyklės, pagal kurias tokius muitus leidžiama taikyti, jei galima nustatyti, kad dempingas daro materialinę žalą vietos pramonei.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo