Europos ekonominė erdvė (EEE)

Europos ekonominė erdvė (EEE) – tai tarptautinis susitarimas, kuris leidžia išplėsti Europos Sąjungos (ES) bendrąją rinką, įtraukiant ES nepriklausančias šalis. 1994 m. sausio 1 d. įsteigtai EEE priklauso visos ES valstybės narės ir trys iš keturių Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybių narių: Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas. Šveicarija, ketvirtoji ELPA narė, nepriklauso EEE, tačiau yra sudariusi dvišalius susitarimus su ES.

EEE numatyta laisvo asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo Europos Sąjungos vidaus rinkoje galimybė, todėl tai yra vienas detaliausių laisvosios prekybos susitarimų pasaulyje. Susitarimas taip pat apima bendradarbiavimą įvairiose politikos srityse, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos, socialinės politikos, aplinkosaugos, mokslinių tyrimų ir plėtros srityse.

Dalyvaudamos EEE, ES nepriklausančios šalys narės privalo priimti daugumą ES teisės aktų, susijusių su bendrąja rinka, išskyrus su žemės ūkiu ir žuvininkyste susijusius įstatymus. Nors ir naudodamosi bendrosios rinkos privalumais, EEE priklausančios ELPA šalys nedalyvauja ES politinėse institucijose ir neturi oficialios įtakos formuojant ES teisės aktus. Tačiau jos teikia finansinį įnašą ir dalyvauja priimant sprendimus per įvairius komitetus ir darbo grupes.

EEE yra tarsi tiltas šalims, kurios nori patekti į ES bendrąją rinką be visateisės narystės ES, palaikyti ekonominius ryšius ir palengvinti ES ir ELPA narių bendradarbiavimą.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo