Dvejybinis įrašas

Dvejybinis įrašas (angl. Double entry) – tai buhalterinės apskaitos sistema, kai kiekviena operacija registruojama dviejose vietose – debete ir kredite. Tai daroma siekiant užtikrinti finansinių įrašų tikslumą ir užkirsti kelią sukčiavimui.

Pagal dvejybinio įrašo sistemą bet kurios operacijos debetas ir kreditas turi būti subalansuoti ir lygūs nuliui. Jei jie nesutampa, tai ženklas, kad įrašai buvo užregistruoti neteisingai.

Štai supaprastintas dvejybinio įrašo pavyzdys:

  • Jei įmonė paima 10 000 eurų paskolą, ji debetuoja (didina) savo pinigų sąskaitą 10 000 eurų, taip parodydama įmonės turto padidėjimą.
  • Tuo pačiu metu ji kredituoja (padidina) savo įsipareigojimų sąskaitą 10 000 eurų, taip parodydama įmonės įsipareigojimų padidėjimą.

Ši dvigubo registravimo sistema užtikrina vidinę kontrolę, kuri gali padėti nustatyti klaidas. Be to, kadangi ji naudojama visuotinai, ji leidžia užtikrinti nuoseklumą ir palyginamumą tarp įmonių. Dvigubo įrašo apskaitos sistema yra finansinės atskaitomybės ir visos šiuolaikinės apskaitos pagrindas.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo