Indeksas (angl. Index) – tai metodas, kuriuo stebimi ir vertinami turto grupės arba rinkos dalies kainų pokyčiai. Indeksai yra dažnai sudaryti iš vertybinių popierių krepšelio. Pagal juos įprastai vertinama tam tikro rinkos segmento, investicinio fondo ar visos ekonomikos finansinė būklė.

Pavyzdžiui, S&P 500 yra indeksas, kurį sudaro 500 didžiausių JAV bendrovių, kuriomis prekiaujama viešai.Jis naudojamas bendrai JAV akcijų rinkos būklei įvertinti. Kiti gerai žinomi indeksai yra Dow Jones Industrial Average ir Nasdaq Composite.

Indeksų reikšmės apskaičiuojamos taikant įvairias metodikas, dažniausiai – rinkos kapitalizacijos svertinį koeficientą arba kainos svertinį koeficientą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo