Koreliacija (angl. Correlation) reiškia dviejų vertybinių popierių ar investicijų tarpusavio judėjimo laipsnį. Koreliacija, išreiškiama koeficientu nuo -1 iki 1. Koeficientas lygis 1 reiškia, kad du aktyvai juda visiškai kartu, o koreliacija lygi -1 reiškia, kad jie juda priešingomis kryptimis. Koreliacija lygi 0 rodo, kad tiesinio ryšio nėra.

Investuotojams koreliacijos supratimas padeda diversifikuoti portfelį, nes turtas, kurio koreliacija yra maža arba neigiama, gali sumažinti bendrą investicinio portfelio riziką. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad koreliacija nereiškia priežastinio ryšio, t.y. tai, kad du aktyvai juda kartu, nereiškia, kad vieno iš jųk kainų judėjimas lemia kito kainų judėjimą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo