Finansų srityje lūkesčiai (angl. Expectations) – tai investuotojų prognozės arba nuomonė apie būsimus įvykius rinkoje. Šie lūkesčiai gali daryti įtaką sprendimų priėmimui ir yra labai svarbūs nustatant finansinio turto kainas.

Lūkesčiai gali būti grindžiami įvairiais veiksniais, įskaitant ekonominius rodiklius, įmonių pelno ataskaitas, geopolitinius įvykius, pinigų politikos pokyčius ir rinkos tendencijas. Pavyzdžiui, jei investuotojai tikisi, kad įmonės pelnas didės, dėl to gali padidėti įmonės akcijų kaina, nes daugiau investuotojų, tikėdamiesi būsimo pelno, perka akcijas.

Yra įvairių teorijų, apibūdinančių, kaip formuojasi lūkesčiai:

  • Racionalių lūkesčių teorija: pagal šią teoriją investuotojai, formuodami savo lūkesčius, naudoja visą turimą informaciją ir šie lūkesčiai paprastai yra tikslūs, o bet kokios klaidos yra atsitiktinės.
  • Adaptyviųjų lūkesčių teorija: pagal šią teoriją asmenys savo lūkesčius dėl ateities formuoja remdamiesi naujausia praeities patirtimi ir įvykiais.
  • Elgsenos finansai: ši mokslo sritis teigia, kad investuotojai dažnai elgiasi neracionaliai dėl psichologinių šališkumų, todėl jų lūkesčiai gali neatitikti racionalių prognozių.

Lūkesčiai yra labai svarbūs finansų rinkų veikimui, nes jie lemia investicinius sprendimus ir daro įtaką rinkos kainoms. Supratus, kaip lūkesčiai gali įtakoti rinkas ir susipažinus su teorijomis apie lūkesčių formavimąsi, galima gauti vertingų įžvalgų apie rinkos tendencijas ir investuotojų elgseną.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo