Darbo santykiai

Darbo santykiai reiškia darbdavių ir darbuotojų santykius darbo aplinkos kontekste. Ši sąvoka apima įvairius aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • Darbuotojų teisės ir pareigas.
  • Darbdavio teisės ir pareigas.
  • Kolektyvinės derybas ir kolektyvinės sutartis.
  • Konfliktų sprendimus.
  • Darbo kultūrą.

Darbo santykių pobūdis ir kokybė gali turėti didelę įtaką darbuotojų produktyvumui ir gerovei, taip pat bendrai organizacijos sėkmei. Veiksmingas darbo santykių valdymas yra vienas iš svarbiausių žmogiškųjų išteklių valdymo aspektų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo