Laisvai samdomas darbuotojas

Laisvai samdomas darbuotojas (angl. Freelancer) yra asmuo, kuris savarankiškai vykdo ūkinę veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą bei savo profesines paslaugas teikia pagal atskirus užsakymus, o ne dirba vienoje įmonėje pagal darbo sutartį. Laisvai samdomi darbuotojai dirba savarankiškai, todėl jie gali lanksčiai nustatyti savo darbo grafikus, rinktis projektus ir derėtis dėl apmokėjimo sąlygų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo